Over ons

Over Mondzorg Tilburg West

Voor iedereen een persoonlijke aanpak door je eigen tandarts.

Wij maken dit waar door jou persoonlijke aandacht te geven, de tijd te nemen voor jouw bezoek aan de praktijk en duidelijk uit te leggen wat we doen. We zorgen zo voor een praktijkvoering waarin alle patiënten zich zoveel mogelijk op hun gemak voelen.

Kwaliteit

Voor ons is het vanzelfsprekend dat we iedere dag streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit tandheelkunde. We hebben daarvoor een moderne kleinschalige praktijk met twee behandelkamers die aan alle eisen van de moderne tandheelkunde voldoen. Wij zorgen ervoor dat je alleen door gekwalificeerde en bevoegde personen behandeld wordt. Bij voorkeur door jouw eigen tandarts. Bij spoed wordt je dezelfde dag nog geholpen.

Wij leveren elke dag weer de best mogelijke zorg en doen dat vanzelfsprekend volgens alle richtlijnen en diplomering:

  • Alle tandartsen zijn BIG-geregistreerd
  • Aangesloten bij het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)
  • Lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
  • Aangesloten bij KNMT Klachtenservice 
  • Door Calibris erkend als leerbedrijf 
  • Wij werken volgens de geldende richtlijnen voor infectiepreventie, stralingshygiëne en nascholing
  • Wij nemen deel aan onderlinge visitaties en intervisie (hervisitatie en certificering in 2020)

Persoonlijke kennismaken

Wij geloven dat een persoonlijke kennismaking de beste start van een goede relatie vormt. We nodigen je daarom van harte uit voor een vrijblijvende rondleiding door onze praktijk. We hopen jou snel te zien!